Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8503
Nhan đề: Chính sách của Hàn Quốc đối với các Tổ chức phi chính phủ quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Duy Lợi
Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Từ khoá: NGO
INGO
Hàn Quốc
Quản trị dân chủ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.34-40
Tóm tắt: Các tổ chức dân sự mới hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) đã xuất hiện và mở rộng kể từ năm 1987 tại Hàn Quốc khi nước này thực hiện dân chủ hóa. Nhiều học giả lập luận rằng các INGO là những tác nhân chính tích cực góp phần vào cải cách và quản trị dân chủ ở Hàn Quốc. Với hơn 20.000 tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc, trong đó hơn 50% là các INGO, các tổ chức phi chính phủ có vai trò khá quan trọng ở Hàn Quốc. Bài viết này tập trung tìm hiểu chính sách của Chính phủ Hàn Quốc với các INGO.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8503
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.16 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.