Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85053
Title: Ảnh hưởng phương pháp thu hoạch trứng nghỉ lên tỉ lệ nở và tăng trưởng quần thể của tôm thần tiên (Streptocephalus sp.)
Authors: Pham, Thị Tuyết Ngân
Lê, Minh Đăng
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Để tìm ra được phương pháp thu hoạch trứng nghỉ thích hợp có chất lượng tốt, một nghiên cứu về ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch trứng nghỉ lên tỉ lệ nở và tăng trưởng quần thể của tôm thần tiên đã được thực hiện. Phương pháp được thực hiện trong nghiên cứu này là nâng độ mặn nuôi lên 100‰ và 200‰ bằng muối biển sau khi vòng đời bố mẹ kết thúc nhằm giúp trứng tôm thần tiên nổi lên tầng mặt (do tỷ trọng của nước muối lớn hơn tỷ trọng của trứng) để dễ thu hoạch. Sau khi thu hoạch trứng được sấy khô ở nhiệt độ 40°C trong 48 giờ, sau đó chất lượng nở của trứng được kiểm tra và ấu trùng nở được nuôi sinh khối trong bể cho ăn bằng men bánh mì. Chất lượng nở của trứng nghỉ thu trong thí nghiệm được so sánh với chất lượng nở của trứng thu bằng phương pháp thu hoạch lọc trứng nghỉ qua lưới lọc. Kết quả cho thấy khi nâng độ mặn 100‰ thì tỉ lệ nở của trứng tốt hơn có ý nghĩa so với phương pháp thu thông thường sau 24 giờ (p<0,05), nhưng không khác biệt sau 72 giờ ấp nở. Tỉ lệ nở cao nhất ở nghiệm thức 100‰ và sinh khối đạt giá trị cao nhất ở nghiệm thức 200‰. Tỉ lệ sống dao động 61,3 – 66,6% và tăng trưởng chiều dài dao động 10,57 - 10,95 mm của tôm thần tiên không bị ảnh hưởng bởi phương pháp thu trứng bằng nâng độ mặn.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85053
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
939.62 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.