Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85056
Title: XÂY DỰNG PHÂN HỆ CHẤM CÔNG BẰNG KHUÔN MẶT TRONG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ORANGEHRM
Other Titles: BUILDING A ATTENDANCE MODULE BASED ON FACE RECOGNITION IN ORANGEHRM OPEN SOURCE SOFTWARE
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Hồ, Tấn Lộc
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, nhu cầu về điểm danh bằng sinh trắc học càng ngày càng cao. Số lượng các công ty quản lý nhân sự bằng cách sử dụng phần mềm ngày càng phổ biến. Ở một số công ty, nhân viên phải điểm danh bằng tay và từng bước, việc này khá rườm rà và tiêu tốn nhiều khá nhiều thời gian. Từ những nhu cầu trong thực tế, việc áp dụng công nghệ có sự phát triển vượt bậc hiện nay như nhận diện khuôn mặt, xây dựng phân hệ chấm công bằng ảnh khuôn mặt là một trong những giải pháp có thể giải quyết được các vấn đề ở trên. Đối với đề tài “Xây dựng phân hệ chấm công bằng khuôn mặt trong phần mềm mã nguồn mở OrangeHRM”, hệ thống được xây dựng trên nền tảng web với các chức năng chính là điểm danh nhân viên ra/vào trong công ty, thuận lợi hơn cho việc chấm công của nhân viên
Description: 55 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85056
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
19.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.