Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85061
Title: Ảnh hưởng của một số bột thảo dược lên các chỉ tiêu oxy hóa stress của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Đỗ, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Tân Vương
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của của một số bột thảo dược khi bổ sung vào thức ăn cho tôm thẻ, đến các chỉ tiêu oxy hoá stress của tôm qua ba cơ quan: cơ, mang và gan tuỵ. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức có bổ sung bột thảo dược PA, PG và EP và một nghiệm thức đối chứng, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Bột thảo dược được bổ sung vào thức ăn với liều lượng 1g/ kg thức ăn và cho ăn liên tục trong thời gian thí nghiệm 60 ngày. Mẫu được thu ở ngày 30 và ngày 60 của thí nghiệm, với hai chỉ tiêu Phân tích là catalase (CAT) và Lipid peroxidation (LPO). Kết quả cho thấy sau 60 ngày thí nghiệm, hoạt tính (CAT) của các nghiệm thức có bổ sung bột thảo dược cao hơn so với nghiệm thức đối chứng và hoạt tính LPO của nghiệm thức có bổ sung bột thảo dược thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. Trong đó nghiệm thức PA được ghi nhận với chỉ tiêu CAT cao nhất bên cạnh đó PA còn là nghiệm thức có hoạt tính LPO thấp nhất so với các nghiệm thức thảo dược khác. Ảnh hưởng của thảo dược góp phần kích thích các cơ quan tạo ra enzyme chống oxy hoá trong cơ thể (CAT) và giảm quá trình oxy hoá thông qua giảm hoạt tính (LPO), có thể giúp tôm giảm stress và phát triển tốt hơn.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85061
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
474.47 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.