Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85073
Title: Phân lập và chọn lọc các chủng vi khuẩn tía quang hợp có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh Vibrio parahaemolyticus
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Lương, Minh Thiện
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tuyển chọn và phân lập các chủng vi khuẩn tía quang hợp có khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus và sinh hoạt tính enzyme ngoại bào mạnh. Tổng cộng 32 chủng được phân lập từ nước và bùn đáy ao nuôi tôm ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh. Hầu hết các chủng là vi khuẩn Gram âm, hình que và cầu, dương tính catalase, oxidase, di động và không sinh bào tử. Trong đó, 13 chủng có tốc độ tăng trưởng cao khi nuôi trong môi trường GA ở điều kiện sáng-yếm khí và tối-hiếu khí. Hầu hết các chủng chọn lọc không có khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus trong in vitro. Tuy nhiên, các chủng chọn lọc đều có khả năng sinh enzyme ngoại bào amylase, protease và lipid, đặc biệt là chủng BL3-TC và CM5.2N cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các chủng còn lại (p<0,05). Bên cạnh đó, chủng vi khuẩn BL3-TC và CM5.2N không sinh hoạt tính tiêu huyết và an toàn đối với tôm thẻ chân trắng trong đánh giá in vivo. Do đó, có thể ứng dụng các chủng tiềm năng để sản xuất chế phẩm probiotic trong nuôi trồng thủy sản.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85073
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.