Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85149
Title: XÂY DỰNG CHATBOT HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG VỀ THÔNG TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM
Other Titles: BUILDING A CHATBOT TO SUPPORT WORKERS WITH UNEMPLOYMENT INSURANCE AND EMPLOYMENT INFORMATION
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Hứa, Quốc Thi
Tăng, Lê Phi Long
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, các đối tượng lao động làm việc theo hợp đồng lao động đều phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho người lao động khi không may thất nghiệp. Tuy nhiên đây là một chính sách khá mới nên một số người lao động cũng như các đơn vị sử dụng lao động chưa nắm bắt rõ chính sách này, việc tự tìm kiếm các thông tin sẽ tốn nhiều thời gian và không phải lúc nào tổng đài tư vấn cũng có thể hỗ trợ tại thời điểm người lao động yêu cầu. Vì vậy, giải pháp được đề xuất trong luận văn này là xây dựng chatbot có thể phản hồi các yêu cầu của người lao động một cách tự động và hoạt động 24/7. Ứng dụng chatbot hỗ người lao động có các chức năng: Tạo đơn đăng ký hưởng trợ cấp, tìm việc làm công nghệ thông tin và giải đáp thắc mắc về thông tin chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu quan trọng nhất mà đề tài hướng đến là xây dựng chatbot bằng công cụ Rasa framework và đề xuất hướng tiếp cận tùy chỉnh, bổ sung các thành phần mới trong cấu hình chức năng phân loại ý định và nhận dạng thực thể. Qua quá trình đánh giá và so sánh các cấu hình khác nhau, cấu hình có kết quả tốt nhất gồm các thành phần: Phương pháp tách từ thành các từ đơn, phương pháp trích xuất đặc trưng bằng mô hình Phobert và mô hình phân lớp SVM. Cấu hình được kể trên có độ chính xác là 93,6%, chỉ số F1 là 93,2% và được áp dụng để xây dựng chatbot, tiến hành thực nghiệm.
Description: 55 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85149
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.