Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85163
Title: Khảo sát thành phần vi sinh vật của mắm cá lóc Châu Đốc, An giang
Authors: Trần, Minh Phú
Mai, Hạnh Nguyên
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát thành phần vi sinh vật của mắm cá lóc ở Châu Đốc, An Giang” được thực hiện nhằm đánh giá thành phần vi sinh vật trong sản phẩm mắm cá lóc sản xuất tại Châu Đốc, An Giang làm cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm truyền thống này. Nghiên cứu đánh giá thành phần vi sinh vật tổng số, tế bào nấm men và nấm mốc, Salmonella spp, Listeria spp, và Coliforms trong sản phẩm mắm cá lóc thu ở các nơi khác nhau như cơ sở sản xuất, các quầy bán mắm trong chợ và siêu thị ở tại Châu Đốc, An Giang.Kết quả cho thấy mẫu mắm cá lóc ở các siêu thị trên địa bàn cho kết quả tốt nhất với giá trị Coliforms < 10 (CFU/g), Listeria monocytogenes và Salmonella không phát hiện, tổng số vi sinh vật hiếu khí 103 (CFU/g) và tổng số nấm men và nấm mốc 102 (CFU/g). Sản phẩm an toàn đối với sức khoẻ người tiêu dùng.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85163
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
600.2 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.