Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85175
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Other Titles: BUILDING SYSTEM A MANAGEMENT OF WATER WORKS
Authors: Trần, Công Án
Nguyễn, Hoàng Thông
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang đem lại những chuyển biến mạnh trên toàn thế giới. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh tế đem lại những lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống và lĩnh vực hoạt động quản lý không còn xa lạ với nhiều người. Người ta không còn phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, … cho công tác quản lý. Việc áp dụng công nghệ trong hoạt động quản lý là một xu thế tất yếu của thời đại. Và nước ta đang trong quá trình hội nhập không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Công nghệ bản đồ, công nghệ di động nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giám sát hoạt động vận hành, bảo trì công trình thủy lợi. Tạo ra môi trường làm việc điện tử với các đơn vị vận hành, bảo trì công trình thủy lợi trong lộ trình xây dựng, nên chúng tôi quyết định chọn đề tài “Hệ thống quản lý các công trình thủy lợi” Luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý về vận hành, bảo trì công trình thủy lợi.
Description: 54 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85175
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.