Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85184
Title: BLOCKCHAIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẦU CỬ DỰA TRÊN MẠNG ETHEREUM VÀ NGÔN NGỮ SOLIDITY Phân hệ 1
Other Titles: BLOCKCHAIN BUILDING A VOTING SYSTEM BASED ON ETHEREUM NETWORK AND SOLIDITY LANGUAGE – MODULE 1
Authors: Trần, Thị Tố Quyên
Nguyễn, Như Sang
Keywords: TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ở bất kỳ quốc gia dân chủ nào, bầu cử là quyền cơ bản của công dân. Ở Việt Nam, bầu cử là một sự kiện trọng đại, là nơi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với đất nước nên công tác bầu cử luôn được lên kế hoạch tổ chức kỹ càng và lượng lớn nhân lực đáng tin cậy để đảm bảo tính công bằng minh bạch. Hình thức bỏ phiếu giấy là truyền thống từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Điều này rất đơn giản, bạn chỉ cần viết phiếu bầu của mình lên giấy và đặt nó vào một thùng phiếu. Vào cuối cuộc bầu chọn, các phiếu bầu được kiểm tra bằng cách đếm lại và người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cuộc. Một hình thức khác là bỏ phiếu điện tử. Hình thức này có nhiều ưu điểm hơn nhưng vẫn có những bất cập như: phiếu bầu sẽ được tập trung tại một nơi. Điều này dẫn đến kết quả bầu chọn sẽ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như: phiếu bầu bị trao đổi hay kết quả bầu chọn bị chỉnh sửa, người giữ các phiếu bầu có vấn đề hay hệ thống lưu dữ liệu cuộc bầu cử bị tấn công… Để khắc phục các nhược điểm trên, chúng ta cần một hệ thống bầu cử có thể xử lý tiện lợi, nhanh chóng và đặc biệt là minh bạch, không thể bị sửa đổi được. Lúc này, công nghệ Blockchain được xem là phù hợp với nhiều ưu điểm vượt trội như: cơ sở để chứng minh tính giả mạo, phi tập trung, tính minh bạch… Đề tài “Blockchain Xây dựng hệ thống bầu cử dựa trên mạng Ethereum và ngôn ngữ Solidity” giúp việc bầu cử trở nên công bằng, minh bạch hơn. Trong đề tài này, nhóm thực hiện chúng em nghiên cứu ưu nhược điểm và cách lưu trữ dữ liệu của công nghệ Blockchain, cùng các khái niệm có liên quan. Sau đó triển khai xây dựng website bầu cử trên nền tảng Blockchain. Website được xây dựng để ứng dụng cho công tác bầu cử trực tuyến. Hệ thống cung cấp chức năng cho 2 kiểu người dùng: Admin: đăng nhập, đăng xuất, thêm ứng cử viên, xem thông tin ứng cử viên, xem kết quả. Voter: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xem thông tin ứng cử viên, bầu cử, xem kết quả.
Description: 46 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85184
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.