Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85185
Title: TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ PHIẾU PHẢN HỒI EXTRACT DATA FROM FEEDBACK FORM
Other Titles: EXTRACT DATA FROM FEEDBACK FORM
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Đinh, Quốc Cường
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhập dữ liệu từ các phiếu phản hồi của khách hàng từ lâu đã trở thành một trong những bước thiết yếu trong các chiến dịch tiếp thị của công ty. Công việc này giúp các công ty đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với một sản phẩm nào đó để triển khai các chiến dịch marketing và sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, đây là một bước tốn nhiều thời gian và dễ sai sót, vì các công ty vẫn sử dụng các phiếu phản hồi thay vì phản hồi trực tuyến để tạo điều kiện đánh giá sản phẩm ở mọi lứa tuổi. Từ yêu cầu trên, nghiên cứu “Trích xuất thông tin từ phiếu phản hồi” sẽ giúp tối ưu công việc nhập liệu. Bài toán này gồm hai phần, phần thứ nhất là xây dựng mô hình, hệ mô hình nhằm phát hiện và trích xuất các dòng của phiếu phản hồi, tiếp theo sẽ dùng mô hình nhận dạng để chuyển các hình ảnh của các dòng về các đoạn văn bản có thể chỉnh sửa được, đồng thời trích xuất thông tin từ ô chọn trong phiếu phản hồi. Phần thứ hai, xây dựng một website dựa trên công cụ hỗ trợ Flask Python và nhúng hệ mô hình ở phần một. Nhìn chung “Trích xuất dữ liệu từ phiếu phản hồi” là sự kết hợp của hai mô hình máy học là U-net, TransformerOCR kết hợp với xử lý hình bằng OpenCV. Độ chính xác của mô hình phát hiện dòng trong phiếu phản hồi là 80% trên tập dữ liệu gồm 300 tập tin ảnh, độ chính xác của mô hình nhận dạng chữ viết tiếng Việt là 88% trên tập dữ liệu 10 triệu ảnh.
Description: 36 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85185
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.