Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85208
Title: Giải thuật lặp với sự kiểm soát về mặt độ lún để xác định mặt phẳng trung hòa của cọc đơn chịu ma sát âm.
Authors: Vũ, Trọng Hiếu
Phạm, Đức Tiệp
Lê, Thanh Tú
Keywords: Mức độ cố kết
Sức chịu tải cực hạn của cọc đơn
Mặt phẳng trung hòa
Ma sát âm
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 4.- Tr.32-37
Abstract: Bài báo trình bày giải thuật lặp với sự kiểm soát về mặt chênh lệch lún của cọc đơn và đất nền xung quanh để xác định vị trí mặt phẳng trung hòa. Từ thuật toán lặp đưa ra, bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic đã xây dựng được chương trình tự động hóa tính toán sức chịu tải của cọc có xét đến ma sát âm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85208
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.