Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85214
Title: Nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội của người hiếm muộn: Một nghiên cứu tổng quan
Authors: Nguyễn, Đỗ Hồng Nhung
Trương, Quang Lâm
Lương, Bích Thủy
Keywords: Nhu cầu
Hiếm muộn
Tâm lý người hiếm muộn
Hỗ trợ tâm lý xã hội
Nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.25-39
Abstract: Hiếm muộn là một vấn đề rất phức tạp và tế nhị được các ngành y học, tâm lý học và xã hội học quan tâm tìm hiểu dưới góc độ nguyên nhân và hậu quả của hiếm muộn cũng như các triệu chứng tâm thần có liên quan. Mục đích của nghiên cứu tổng quan này là làm rõ nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội hay tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Bài viết này là một đánh giá dựa trên thông tin từ các tài liệu đã xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 trên PsychINFO, PubMed, Google Scholar, Science Direct. Web of Science, Researchgate... bằng cách sử dụng các từ khóa sau: Hiếm muộn, vô sinh, nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội. Trong phần tổng hợp này, chúng tôi đã thảo luận về các nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội thường gặp ở người hiếm muộn cũng như sự cần thiết phải có các dịch vụ hỗ trợ tâm lý - xã hội với người hiếm muộn trong việc làm giảm các vấn đề khó khăn, rối nhiễu tâm lý và tăng tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh, hiếm muộn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85214
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.