Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85219
Nhan đề: Hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo ngành quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số
Tác giả: Cảnh, Chí Hoàng
Trần, Hải Minh Thu
Từ khoá: Cơ sở vật chất
Nhu cầu đào tạo
Quản trị kinh doanh
Chuyển đổi số
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 616 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và Đào tạo nói chung và ngành Quản trị kinh doanh trong các trường đại học còn rất hạn chế. Bài viết nêu thực trạng và hạn chế của cơ sở vật chất ngành quản trị kinh doanh và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo ngành quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85219
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.