Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85254
Title: Chuyện bây giờ mới kể những cây cầu - cầu Phú Lương
Authors: Tống, Trần Tùng
Keywords: Cầu Phú Lương
Chuyện kể
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 7 ; Tr.62-64
Abstract: Cầu Phú Lương bắt qua sông Thái Bình tại thành phố Hải Dương. Phú Lương hiện nay để chỉ cả hai cây cầu đường sắt, cầu đường bộ nằm trên tuyến quốc lộ Hà Nội - Hải Phòng. Cầu này nằm trên tuyến có lưu lượng, tải trọng lớn nhất miền Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85254
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.5 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.