Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8526
Title: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đức: Những thành tựu và thách thức
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Phạm, Văn Biển
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chiến lược công nghiệp 4.0
Industrie 4.0
Công nghệ cao
Thành tựu
Thách thức
CHLB Đức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.21-30
Abstract: Năm 2011, Đức đưa ra chiến lược công nghiệp 4.0 và trở thành nước tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhìn nhận cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công cụ mang lại nguồn tăng trưởng kinh tế mới. Chính phủ Đức đã đưa ra những kế hoạch chiến lược để khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiến mạnh vào ứng dụng công nghệ cao và đạt được nhiều thành tựu, tăng nhanh năng suất lao động và thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng công nghiệp vốn là thế mạnh của Đức. Bài viết tìm hiểu những thành tựu và thách thức của nước Đức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8526
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.