Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8527
Title: Quyền lực chuẩn tắc của EU trong đàm phán Brexit giai đoạn I
Authors: Vũ, Đoàn Kết
Trần, Mai Phương Hồng Ngọc
Keywords: EU
Brexit
Quyền lực chuẩn tắc
Normative power
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.10-20
Abstract: Liên Minh Châu Âu (EU) chính thức ra đời kể từ sau Hiệp ước Maastricht 1992 với viễn cảnh hình thành một liên minh kinh tế - chính trị và vươn lên trở thành một “cường quốc”. Kể từ đó đã mở ra cuộc tranh luận về quyền lực của EU với tư cách một chủ thể quan hệ quốc tế. Một số học giả cho rằng khái niệm quyền lực trong nghiên cứu EU đã vượt ra khỏi khuôn khổ các quan niệm truyền thống về quan hệ quốc tế. EU đã và đang sử dụng “quyền lực chuẩn tắc” (normative power) như công cụ của một chủ thể quan hệ quốc tế. Đối mặt với cuộc khủng hoảng Brexit, EU luôn ý thức được quyền lực chuẩn tắc và áp dụng hiệu quả quyền lực này trong đàm phán giai đoạn I với Anh. Bài viết sẽ giới thiệu về khái niệm quyền lực chuẩn tắc trong nghiên cứu EU và việc EU đã áp dụng thành công quyền lực chuẩn tắc trong đàm phán Brexit giai đoạn I với Anh từ tháng 6 đến 12/2017.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8527
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.