Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8528
Title: Chuyển dịch quyền lực cấu trúc: Trường hợp Anh – Mỹ trong cấu trúc kinh tế (1918 – 1945) và Mỹ – Liên Xô trong hệ thống Yalta (1945 – 1991)
Authors: Vũ, Vân Anh
Keywords: Chuyển dịch quyền lực
Cấu trúc kinh tế
Hệ thống Yalta
Quyền lực cấu trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.62-73
Abstract: Mặc dù mới xuất hiện vào cuối thế kỷ XX và phổ biến trong nghiên cứu quan hệ quốc tế từ thế kỷ XXI nhưng cách tiếp cận quyền lực cấu trúc có thể vận dụng hiệu quả trong nghiên cứu các trường hợp chuyển dịch quyền lực trong lịch sử. Bài viết tập trung nghiên cứu sự chuyển dịch quyền lực cấu trúc giữa Anh và Mỹ trong cấu trúc kinh tế (1918 – 1945), giữa Mỹ và Liên Xô trong hệ thống Yalta (1945 – 1991) để thấy được những đặc điểm chung và các quỹ đạo riêng của hai quá trình chuyển dịch này. Trong khi sự chuyển dịch giữa hai đồng minh thân cận Anh – Mỹ mang tính tự nguyện như một sự chia sẻ quyền lực bên trong cấu trúc thì sự chuyển dịch giữa hai đối thủ Mỹ– Liên Xô mang tính cưỡng chế và kèm theo đó là những xung đột, căng thẳng leo thang và chạy đua vũ trang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8528
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.