Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/853
Title: Văn học và giới nữ ( một số vấn đề lý luận và lịch sử) (Phùng Thế Gia và Trần Thiện Khanh biên soạn. Nxb. Thế giới, H., 2016, 408 trang)
Authors: Đặng, Thị Thái Hà
Keywords: Văn học
Giới nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.113-116
Abstract: Văn học và giới nữ, đã làm một cuộc hành trình từ tư tưởng lý thuyết đến thực hành phê bình, từ văn học trung đại đến hiện đại và đương đại, từ từng giai đoạn đến các tác giả - tác phẩm văn chương cụ thể để đưa đến một hình dung bước đầu về ý thức giới và nhận thức nữ quyền xuyên suốt tiến trình văn học. Đó cũng chính là những cách lên tiếng trong văn chương cũng như trong lý luận phê bình nhằm "Kháng cự tình trạng mất tiếng nói: Tiếng nói trong thân phận và như một hành động".
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/853
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_205.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.