Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8532
Title: Một số thay đổi trong dự thảo tcvn 5574:2017 về yêu cầu cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép thường
Authors: Phạm, Thị Lan
Keywords: TCVN 5574-2017
Thiết kế kết cấu
Bê tông cốt thép
Dự thảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.93-96
Abstract: Bài báo này trình bày những thay đổi về yêu cầu cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép thường theo dự thảo TCVN 5574:2017 so với TCVN 5574:2012, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế cũng như giảng dạy kết cấu bê tông cốt thép.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8532
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.