Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8537
Title: Đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng
Authors: Vương, Thị Thùy Dương
Keywords: Chỉ số rủi ro
Ma trận “Xác suất-Ảnh hưởng”
Ứng phó với rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 09 .- Tr.335-340
Abstract: Báo cáo nghiên cứu về đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng, từ đó kiến nghị các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm tăng khả năng thành công của dự án.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8537
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.