Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8537
Nhan đề: Đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng
Tác giả: Vương, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Chỉ số rủi ro
Ma trận “Xác suất-Ảnh hưởng”
Ứng phó với rủi ro
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 09 .- Tr.335-340
Tóm tắt: Báo cáo nghiên cứu về đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng, từ đó kiến nghị các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm tăng khả năng thành công của dự án.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8537
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 107.21.85.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.