Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8539
Nhan đề: Khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP
Tác giả: Trần, Cao Thanh Ngọc
Lê, Hữu Huy
Chu, Quốc Thắng
Nguyễn, Đình Hùng
Từ khoá: Dầm bêtông
Thanh FRP
Khả năng kháng cắt
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.172-175
Tóm tắt: Vai trò của thanh FRP đã được cộng đồng nghiên cứu công nhận như là một trong những vật liệu thay thế cho thép trong kết cấu bêtông. Tuổi thọ cao của vật liệu FRP là một trong những tính chất quan trọng của loại vật liệu này cho công trình kết cấu bêtông trong những môi trường khắc nghiệt như môi trường ven biển. Ngoài ra, loại vật liệu này còn có cường độ, tỉ số cường độ trên khối lượng, khả năng chống ăn mòn cao hơn thép truyền thống. Tuy nhiên, biểu đồ ứng suất biến dạng của thanh FRP rất khác với vật liệu thép truyền thống, đặc biệt là môđun đàn hồi. Những khác biệt này sẽ dẩn đến sự khác biệt về khả năng kháng cắt của cấu kiện bêtông. Như đã biết phá hủy kháng cắt trong dầm bêtông đem đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong bài báo này, dữ liệu về dầm bêtông cốt FRP bị phá hủy bởi lực cắt được thu thập. Khả năng kháng cắt của những dầm này được so sánh với một số tiêu chuẩn thiết kế hiện hành như ACI 440.1R và CAS S806 để đánh giá tính chính xác của những tiêu chuẩn này trong việc dự đoán khả năng kháng cắt của loại dầm bêtông này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8539
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.01 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.