Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/854
Title: Thời đại khủng hoảng môi trường và vai trò, vị thế của phê bình sinh thái
Authors: Nguyễn, Đăng Điệp
Keywords: Khủng hoảng môi trường
Phê bình sinh thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.6-13
Abstract: Bài viết nói về: sự ra đời và phát triển của hệ sinh thái; đặc trưng của hệ sinh thái; phê bình sinh thái ở Việt Nam đó là hướng nghiên cứu văn hóa họcvà nghiên cứu liên ngành hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/854
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_449.12 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.