Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8540
Title: Dự báo nhu cầu xây dựng công trình công cộng tại Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Authors: Trần, Vũ Tự
Võ, Văn Tý
Keywords: Dự báo nhu cầu
Dự báo xây dựng
Công trình công cộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.114-118
Abstract: Để có cơ sở định hướng quy hoạch chi tiết xây dựng công trình công cộng trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang được chính xác và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Ngay từ bây giờ, công việc nghiên cứu, tính toán, dự báo nhu cầu để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang là cần thiết. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ tập trung dự báo, đánh giá về mức độ đáp ứng đối với hai công trình là Công viên và trung tâm thể dục thể thao công cộng vì hiện nay chưa được đầu tư đúng mức, đầy đủ so với những công trình công cộng khác. Phương pháp nghiên cứu là sử dụng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy nhị phân trên cơ sở mức độ đáp ứng về nhu cầu sử dụng của người dân thông qua phiếu đánh giá khảo sát. Từ đó rút ra kết luận, kiến nghị đề xuất về việc đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với nhu cầu thực tế và dự báo cho tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8540
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.