Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85400
Title: Giao dịch tài sản số ứng dụng công nghệ Blockchain tại Trung Quốc và đề xuất cho Việt Nam
Authors: Hà, Công Anh Bảo
Lâm, Minh Chi
Keywords: Trung Quốc
NFT
Giao dịch
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.03-10
Abstract: Trung Quốc là một trong những quốc gia phản đối sự tồn tại của tiền ảo trên hệ thống giao dịch nội địa. Tuy nhiên, đây lại là một trong những quốc gia dành sự quan tâm rất lớn tới NFT (Non-fungible token), hay còn được hiểu như một mã tài sản không thể thay thế hoạt động trên chuỗi Blockchain, một thứ được xem như có mối quan hệ mật thiết với tiền ảo. Ngày 25 tháng 1 năm 2022, Trung Quốc đã chính thức cho ra mắt một thị trường NFT được chính phủ nước này bảo trợ. Bỏ qua rất nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề pháp lý liên quan tới NFT, họ khẳng định rằng, thị trường này là hoàn toàn hợp pháp, cũng như việc trao đổi NFT trên thị trường này hoàn toàn không đi ngược lại các đạo luật của Trung Quốc. Việt Nam công là một trong những quốc gia có niềm hứng thú rất lớn với thị trường NFT nhưng nghiêm cấm phát hành, trao đổi tiền ảo. Thông qua việc nghiên cứu tình hình và những giải pháp mà Trung Quốc đã thực hiện, Việt Nam có thể có thêm kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường NFT trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85400
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.