Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8541
Title: Sự hài lòng với hôn nhân
Authors: Phạm, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phạm, Phương Thảo
Keywords: Sự hài lòng
Chất lượng hôn nhân
Hôn nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.29-43
Abstract: Sự hài lòng với hôn nhân thể hiện đánh giá chủ quan của mỗi cá nhân về chất lượng hôn nhân của mình. Điều tra chọn mẫu 1 lần theo lát cắt ngang trên 1.819 đại diện hộ gia đình từ 9 xã/phường thuộc 7 tỉnh/thành phố trên cả nước, trong đó nam chiếm 48%. Mẫu có tuổi trung bình là 44,6 tuổi, độ lệch chuẩn là 11 tuổi. Sự hài lòng hôn nhân nói chung và 6 mặt của nó (tình cảm vợ chồng, sự đồng thuận/hiểu biết giữa vợ chồng, đời sống tình dục, đời sống vật chất, thực hiện việc gia đình của vợ/chồng và tính cách/cách ứng xử của vợ/chồng) được đánh giá trên thang 11 bậc từ 0 (rất không hài lòng) đến 10 (rất hài lòng). Các thông tin nhân khẩu xã hội của cá nhân và hộ gia đình cũng được thu thập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung, khách thể nghiên cứu khá hài lòng với hôn nhân của mình (ĐTB = 8,2) cũng như với các mặt của hôn nhân (ĐTB trong khoảng từ 7,58 đến 8,37). Sự hài lòng về tình cảm vợ chồng có khả năng dự báo mạnh nhất cho sự hài lòng với hôn nhân nói chung. Kết quả có ý nghĩa cung cấp những phác họa về chất lượng hôn nhân hiện nay ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8541
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.