Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8543
Title: Mối quan hệ giữa sự thể hiện tình cảm vợ chồng và sự hài lòng trong hôn nhân
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phan, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Phạm, Phương Thảo
Keywords: Sự hài lòng trong hôn nhân
Thể hiện tình cảm vợ chồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.60-75
Abstract: Sự hài lòng trong hôn nhân chịu ảnh hưởng của mức độ thể hiện tình cảm vợ chồng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa sự thể hiện tình cảm vợ chồng và sự hài lòng trong hôn nhân. Nghiên cứu được tiến hành trên 1.819 người thuộc 7 tỉnh/thành phố đến từ 3 miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Công cụ nghiên cứu được xây dựng dựa trên đánh giá chủ quan về sự hài lòng với hôn nhân cũng như các cách thể hiện tình cảm khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ giữa thể hiện tình cảm với hài lòng trong hôn nhân theo những mức độ và hình thức thể hiện tình cảm khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8543
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.