Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8545
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố chủ quan đến trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên sư phạm
Authors: Đào, Minh Đức
Keywords: Trí tuệ
Trí tuệ cảm xúc
Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học
Tính tự tin
Tính đồng cảm
Hiểu biết về nghề dạy học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.86-97
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố chủ quan (tính tự tin, tính đồng cảm và hiểu biết về nghề dạy học) đến trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên sư phạm tại 3 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 yếu tố nêu trên có ảnh hưởng đáng kể đến trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm. Sinh viên có tính tự tin, tính đồng cảm và hiểu biết về nghề dạy học càng cao thì trí tuệ cảm xúc nghề dạy học càng tốt, trong đó, hiểu biết về nghề dạy học có ảnh hưởng nhiều nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8545
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.