Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85454
Title: Những chuyển biến trong sáng kiến “Vành đai con đường” của Trung Quốc ở Malaysia
Authors: Dương, Văn Huy
Chu, Công Hùng
Keywords: Sáng kiến “Vành đai con đường” (BRI)
Trung Quốc
Malaysia
Quan hệ Trung Quốc - Malaysia
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.15-25
Abstract: Mục đích của bài viết là phân tích những chuyển biến trong việc Trung Quốc triển khai sáng kiến “Vành đai con đường” (BRI) tại Malaysia, trong đó, làm rõ nhận thức và chiến lược của Malaysia đối với BRI qua các đời Thủ tướng như Najib, Mohammad Mahathir, Muhyiddin Yassin. Đồng thời, trên cơ sở phân tích thực trạng triển khai một số dự án trọng điểm của BRI ở Malaysia, bài viết góp phần nhận thức rõ hơn những thách thức đặt ra và tương lai của BRI tại Malaysia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85454
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.