Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8546
Title: Giải pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống cho khu vực đất nền tại thành phố Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Công Giang
Đỗ, Tuấn Trung
Keywords: Hố đào sâu
Chuyển vị tường vây
Biến dạng địa chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.143-146
Abstract: Việc thi công hố đào sâu và tường cừ hố đào khi xây dựng móng hoặc tầng ngầm trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều sự cố cho các công trình lân cận hố đào, đặc biệt là tại các vùng đô thị lớn. Các sự cố này xảy ra trong cả quá trình đào đất và quá trình thi công cừ. Phần lớn sự cố xảy ra tại vùng đất yếu, cá biệt có một số sự cố xảy ra ngay cả khi đất không yếu nhưng tường cừ không đủ cứng để chống lại áp lực đất. Bài báo nghiên cứu về sự biến dạng của tường vây, giới thiệu phương pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống có hỗ trợ kích thủy lực cho đất nền tại thành phố Bắc Ninh, qua đó đóng góp một giải pháp hạn chế các hậu quả gây ra do biến dạng địa chất xung quanh hố đào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8546
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_252.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.