Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8546
Nhan đề: Giải pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống cho khu vực đất nền tại thành phố Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn, Công Giang
Đỗ, Tuấn Trung
Từ khoá: Hố đào sâu
Chuyển vị tường vây
Biến dạng địa chất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.143-146
Tóm tắt: Việc thi công hố đào sâu và tường cừ hố đào khi xây dựng móng hoặc tầng ngầm trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều sự cố cho các công trình lân cận hố đào, đặc biệt là tại các vùng đô thị lớn. Các sự cố này xảy ra trong cả quá trình đào đất và quá trình thi công cừ. Phần lớn sự cố xảy ra tại vùng đất yếu, cá biệt có một số sự cố xảy ra ngay cả khi đất không yếu nhưng tường cừ không đủ cứng để chống lại áp lực đất. Bài báo nghiên cứu về sự biến dạng của tường vây, giới thiệu phương pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống có hỗ trợ kích thủy lực cho đất nền tại thành phố Bắc Ninh, qua đó đóng góp một giải pháp hạn chế các hậu quả gây ra do biến dạng địa chất xung quanh hố đào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8546
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_252.38 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.