Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8548
Title: Phóng sự ảnh kiến trúc : Dấu ấn thời gian
Keywords: Phóng sự ảnh
Kiến trúc
Dấu ấn thời gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.26
Abstract: Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập hội KTS Việt Nam. Tạp chí Kiến trúc trân trọng giới thiệu bạn đọc những công trình tiêu biểu gắn với mốc thời gian đặc biệt phản ánh từng giai đoạn của kiến trúc - quy hoạch cũng như sự phát triển chung của đất nước, góp phần xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8548
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_958.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.