Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549
Title: Đánh giá tác động của tăng thuế gián thu đến nền kinh tế
Authors: Tô, Trung Thành
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Việt Phong
Bùi, Trinh
Keywords: Nợ
Thuế gián thu
Tổng giá trị gia tăng
Chi phí trung gian
Giá trị sản xuất
Giá sản xuất
Quan hệ Leontief
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.03-14
Abstract: Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hụt thu do chi tiêu thường xuyên lớn, đầu tư không hiệu quả và lộ trình giảm thuế nhập khẩu khi tham gia hội nhập sâu với thế giới, dẫn tới những đề xuất tăng thuế, trong đó có thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường) lên một số sản phẩm. Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc tăng thuế gián thu một số mặt hàng đến các ngành còn lại, từ đó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế qua chỉ số giá sản xuất (PPI), tổng giá trị gia tăng (gross value added – GVA).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.