Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549
Nhan đề: Đánh giá tác động của tăng thuế gián thu đến nền kinh tế
Tác giả: Tô, Trung Thành
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Việt Phong
Bùi, Trinh
Từ khoá: Nợ
Thuế gián thu
Tổng giá trị gia tăng
Chi phí trung gian
Giá trị sản xuất
Giá sản xuất
Quan hệ Leontief
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.03-14
Tóm tắt: Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hụt thu do chi tiêu thường xuyên lớn, đầu tư không hiệu quả và lộ trình giảm thuế nhập khẩu khi tham gia hội nhập sâu với thế giới, dẫn tới những đề xuất tăng thuế, trong đó có thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường) lên một số sản phẩm. Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc tăng thuế gián thu một số mặt hàng đến các ngành còn lại, từ đó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế qua chỉ số giá sản xuất (PPI), tổng giá trị gia tăng (gross value added – GVA).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.73 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.