Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Trung Thành-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Phong-
dc.contributor.authorBùi, Trinh-
dc.date.accessioned2019-04-16T07:17:48Z-
dc.date.available2019-04-16T07:17:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8549-
dc.description.abstractTrong bối cảnh ngân sách nhà nước hụt thu do chi tiêu thường xuyên lớn, đầu tư không hiệu quả và lộ trình giảm thuế nhập khẩu khi tham gia hội nhập sâu với thế giới, dẫn tới những đề xuất tăng thuế, trong đó có thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường) lên một số sản phẩm. Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc tăng thuế gián thu một số mặt hàng đến các ngành còn lại, từ đó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế qua chỉ số giá sản xuất (PPI), tổng giá trị gia tăng (gross value added – GVA).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.03-14-
dc.subjectNợvi_VN
dc.subjectThuế gián thuvi_VN
dc.subjectTổng giá trị gia tăngvi_VN
dc.subjectChi phí trung gianvi_VN
dc.subjectGiá trị sản xuấtvi_VN
dc.subjectGiá sản xuấtvi_VN
dc.subjectQuan hệ Leontiefvi_VN
dc.titleĐánh giá tác động của tăng thuế gián thu đến nền kinh tếvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.