Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Phụng-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thanh Hằng-
dc.date.accessioned2019-04-16T07:25:53Z-
dc.date.available2019-04-16T07:25:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551-
dc.description.abstractDự trữ ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nếu tích lũy dự trữ nhiều mà không có hoạt động can thiệp trung hòa (CTTH) của ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ dẫn đến lạm phát. Mức độ tác động của dự trữ ngoại hối tích lũy đến lạm phát tùy thuộc vào hiệu quả CTTH của NHTW. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động trung hòa của NHTW với những phương pháp ước Iượng khác nhau. Bài viết này được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp lý thuyết kết hợp với phân tích các mô hình ước lượng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước nhằm đề xuất phương pháp ước lượng phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả CTTH của NHTW. Kết quả cho thấy, có ba phương pháp được sử dụng phố biến là OLS (Ordinary Least Squares), mô hình VAR (Vector Autoregression) và 2SLS (Two stage Least Squares). Trong đó, 2SLS là phương pháp phù hợp để ước lượng hiệu quả CTTH của NHTW.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.18-26-
dc.subjectHiệu quả can thiệp trung hòavi_VN
dc.subjectPhương pháp ước lượngvi_VN
dc.subject2SLSvi_VN
dc.titlePhương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ươngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.