Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8552
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đoàn, Ngọc Phi Anh
Nguyễn, Thị Tuyết Nga
Keywords: Công bố thông tin
Nhân tố ảnh hưởng
Phát triển bền vững
Doanh nghiệp
Báo cáo thường niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.15-23
Abstract: Bài viết xem xét, đánh giá mức độ công bố thông tin phát triển bền vững và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần hỗ trợ các bên hữu quan có cái nhìn cụ thể hơn về tình hình công bố thông tin phát triển bền vững trong thời gian qua; từ đó có thêm những định hướng, giải pháp hữu hiệu hơn thúc đẩy việc công bố thông tin phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8552
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.