Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8554
Title: Chính sách đầu tư cho R&D: kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Thành Long
Keywords: R&D
Chính sách khoa học công nghệ
Đầu tư cho khoa học công nghệ
Đầu tư cho R&D
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.33-45
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng đầu tư cho R&D của các quốc gia trên thế giới, phân tích nguồn vốn đầu tư, chính sách tài khóa và các chính sách khuyến khích đầu tư cho R&D. Đây là vấn đề Việt Nam đã và đang bàn luận khá sâu và chưa có giải pháp tối ưu, đặc biệt là chính sách khuyến khích đầu tư từ các công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8554
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.