Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8555
Title: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành xuất bản Việt Nam trong xu thế hội nhập
Authors: Hoàng, Xuân Vinh
Keywords: Ngành xuất bản
Kinh tế tri thức
Văn hóa đọc
Sách điện tử
Nhân lực quản lý
Nhân lực ngành xuất bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.46-54
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số hóa với trí tuệ thông minh đang đặt ra cho ngành xuất bản nói riêng thách thức vô cùng lớn. Nhìn vào điều kiện của Việt Nam, đặc thù của ngành xuất bản được quy định gần như phụ trách tinh thần của con người Việt Nam, vì vậy, cũng đòi hỏi nhân lực quản lý ngành xuất bản phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu mới. Dựa trên xu hướng không thể đảo ngược này, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực quản lý của ngành xuất bản Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8555
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.