Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85553
Title: Khả năng đổi mới ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lâm, Tâm Như
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chứng minh sự ảnh hưởng của khả năng đổi mới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị giúp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85553
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.