Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Công-
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Hưng-
dc.date.accessioned2019-04-16T07:42:30Z-
dc.date.available2019-04-16T07:42:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra hơn 1000 hộ dân thuộc 4 xã ven đô ở Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là tương đối lớn để xem xét sinh kế và mức sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Kết quả phân tích cho thấy đã có sự chuyển dịch sinh kế từ sản xuất nông nghiệp sang các hình thức sản xuất phi nông nghiệp hoặc làm công ăn lương, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa kịp thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Khả năng lựa chọn sinh kế cũng như mức thu nhập phụ thuộc vào một số đặc điểm nhân khẩu như học vấn, tỷ lệ người phụ thuộc, tiềm lực tài chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của các tổ chức cộng đồng cũng như các chính sách của chính quyền địa phương đối với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.55-64-
dc.subjectĐất nông nghiệpvi_VN
dc.subjectPhúc lợivi_VN
dc.subjectSinh kếvi_VN
dc.subjectThu hồi đấtvi_VN
dc.titleLựa chọn sinh kế và phúc lợi của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Nghiên cứu tại khu vực ven đô Hà Nộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.