Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8558
Nhan đề: Phát triển cảng cá và dịch vụ nghề cá phục vụ đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Đào, Xuân Thắng
Nguyễn, Phượng Lê
Nguyễn, Hữu Đạt
Từ khoá: Phát triển cảng cá
Dịch vụ nghề cá
Đánh bắt xa bờ
Tỉnh Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.65-76
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng cảng cá và dịch vụ nghề cá của tỉnh Quảng Ninh, chỉ ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy hoạt động đánh bắt xa bờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo và phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8558
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.69 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.