Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8559
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng tới lao động trong các hộ gia đình ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Chiến Thắng
Lê, Văn Hùng
Từ khoá: Lao động
Hộ gia đình
Hội nhập
Yếu tố ảnh hưởng
Công nghiệp hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.77-87
Tóm tắt: Bài viết mô tả các kết quả điều tra về các yếu tố ảnh hưởng tới lao động hộ gia đình Việt Nam theo hai nhóm: nhóm các yếu tố vĩ mô gồm tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hội nhập, chính sách dân số; nhóm các yếu tố vi mô liên quan đến khía cạnh giới tính, dân tộc, mức độ giàu nghèo, vùng miền… Bài viết sử dụng các nguồn số liệu thống kê chính thức của Chính phủ liên quan đến hộ gia đình cũng như cuộc khảo sát điều tra về chức năng kinh tế gia đình của Viện Kinh tế Việt Nam thực hiện năm 2017 tại 8 tỉnh / thành phố đại diện cho các vùng địa lý (Hà Nội, Thái Bình, Hà Giang, Nghệ An, Bình Thuận, Đăk Lăk, Bình Dương, Sóc Trăng) để đánh giá các yếu tố vĩ mô và vi mô tác động đến lao động trong hộ gia đình Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8559
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.7 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.