Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8560
Title: Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
Authors: Trần, Quang Tiến
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Doanh nhân nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .-Tr.88-95
Abstract: Bài viết nghiên cứu các quan điểm khác nhau về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đánh giá hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chỉ ra những vấn đề mà cả Chính phủ và bản thân doanh nghiệp phải khắc phục để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8560
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.