Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8560
Nhan đề: Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
Tác giả: Trần, Quang Tiến
Từ khoá: Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Doanh nhân nữ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .-Tr.88-95
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các quan điểm khác nhau về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đánh giá hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chỉ ra những vấn đề mà cả Chính phủ và bản thân doanh nghiệp phải khắc phục để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8560
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.