Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8565
Nhan đề: Kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại nhìn từ góc độ pháp lý
Tác giả: Phan, Huy Hồng
Đặng, Hoa Trang
Danh, Phạm Mỹ Duyên
Từ khoá: Sinh vật ngoại lai xâm hại
Kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại
Kiểm soát sự du nhập có chủ đích của sinh vật ngoại lai xâm hại
Kiểm soát sự du nhập không có chủ đích của sinh vật ngoại lai xâm hại
Pháp luật Việt Nam về kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại
Công ước quốc tế về Kiểm soát và quản lý nước dằn tàu và cặn lắng nước dằn tàu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 03 .- Tr.10-17
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, vận tải và thương mại hàng hóa quốc tế, các loài ngoại lai được di chuyển từ vùng lãnh thổ này đến vùng lãnh thổ khác với tần suất ngày càng gia tăng, cộng thêm sự lây lan của sinh vật ngoại lai (SVNL) không bị giới hạn bởi biên giới chính trị đã khiến SVNL xâm hại không chỉ trở thành mối đe dọa ở từng quốc gia riêng biệt, mà còn là một thách thức toàn cầu. Bài viết phân tích sự du nhập có chủ đích và du nhập không có chủ đích của SVNL xâm hại và thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại nhằm tìm kiếm các giải pháp pháp lý cho việc kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại một cách hữu hiệu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8565
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.234.223


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.