Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Huy Hồng-
dc.contributor.authorĐặng, Hoa Trang-
dc.contributor.authorDanh, Phạm Mỹ Duyên-
dc.date.accessioned2019-04-16T08:46:18Z-
dc.date.available2019-04-16T08:46:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8565-
dc.description.abstractCùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, vận tải và thương mại hàng hóa quốc tế, các loài ngoại lai được di chuyển từ vùng lãnh thổ này đến vùng lãnh thổ khác với tần suất ngày càng gia tăng, cộng thêm sự lây lan của sinh vật ngoại lai (SVNL) không bị giới hạn bởi biên giới chính trị đã khiến SVNL xâm hại không chỉ trở thành mối đe dọa ở từng quốc gia riêng biệt, mà còn là một thách thức toàn cầu. Bài viết phân tích sự du nhập có chủ đích và du nhập không có chủ đích của SVNL xâm hại và thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại nhằm tìm kiếm các giải pháp pháp lý cho việc kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại một cách hữu hiệu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 03 .- Tr.10-17-
dc.subjectSinh vật ngoại lai xâm hạivi_VN
dc.subjectKiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hạivi_VN
dc.subjectKiểm soát sự du nhập có chủ đích của sinh vật ngoại lai xâm hạivi_VN
dc.subjectKiểm soát sự du nhập không có chủ đích của sinh vật ngoại lai xâm hạivi_VN
dc.subjectPháp luật Việt Nam về kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hạivi_VN
dc.subjectCông ước quốc tế về Kiểm soát và quản lý nước dằn tàu và cặn lắng nước dằn tàuvi_VN
dc.titleKiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại nhìn từ góc độ pháp lývi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.