Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85675
Title: Kết quả hoạt động tín dụng của hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Ngọc Bảo Trâm
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động tín dụng cho hộ sản xuất tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ giai đoạn năm 2019 – 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho hộ sản xuất tại tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ ngày càng đạt hiệu quả cao.
Description: 72 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85675
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.