Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85689
Title: Sự lựa chọn gạo của người tiêu dùng ở Sóc Trăng tại các kênh phân phối truyền thống
Authors: Phạm, Lê Thông
Cao, Quang Toàn
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn gạo của người tiêu dùng tại các kênh phân phối truyền thống ở Sóc Trăng.
Description: 48 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85689
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.