Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85690
Title: Các chỉ số tài chính của nông hộ trồng dưa hấu tại huyện Thới Lai, thanh phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Hữu Thắng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các chỉ số tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trồng dưa hấu của nông hộ trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Description: 68 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85690
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.18 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.